ProfiEducation
2353
O`quvchilar bitirishdi
1762
O`qishga kirdi
168
Tayyorlanishga qaytishdi

Zamonaviy texnologiyalar asosidagi itest.uz sayti

Masofaviy o’qitish - respublikaning qaysi hududida yashashidan qat’i nazar, O’zbekiston Respublikasi oliy o’quv yurtlariga kirishda hamda chet tillarini o’rganishda uzluksiz va aniq maqsadli kompleks testlarni bajarish uchun tez va samarali masofadan turib o’qitishni ;
Imkoniyatlar xarajatlarni kamaytiradi - test imtihonlariga tayyorlanish yoki o’quv darsliklariga ega bo’lish maqsadida o’quv markaziga kelish shart emas;
Qaynoq aloqa - masala va mashqlar yechimini o’rganish, mavzuga oid ko’rgazmalar bilan tanishish, video-darsliklardan foydalanilgan holda chet tillarini o’rganish;
Qulaylik - test topshiriqlariga tayyorlanish va Sizga qulay vaqtda chet tillarini o’rganish darajasini oshirishni taqdim etadi.

Abituriyentlar quyidagi fanlar bo`yicha tayyorlanishlari mumkin:

 • ARIFMETIKA
 • ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI
 • GEOMETRIYA
 • INFORMATIKA
 • Kinematika
 • Dinamika va statika asoslari
 • Gazlar va suyuqliklar mexanikasi.
 • Molekular fizika va termodinamika
 • Mexanik tebranish va to’lqinlar
 • Elektrostatika
 • O’zgarmas elektr toki
 • Elektromagnit hodisalar
 • Elektromagnit tebranish va to’lqinlari
 • Geometrik optika
 • To’lqin optikasi
 • Nisbiylik nazariyasi
 • Yorug’lik kvantlari
 • Atom va yadro fizikasi
 • I. Umumiy kimyo
 • 1. Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlar
 • 2. D. I. Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy qonuni va davriy sistemasi
 • 3. Yadro reaksiyalari
 • 4. Kimyoviy bog‘lanish turlari. Moddalar tuzilishi
 • 5. Eritmalar. Dispers sistemalar va chin eritmalar. Kolloid eritmalar
 • 6. Eritmalar konsentratsiyasini ifodalashga doir masalalar
 • 7. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi
 • 8. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
 • 9. Metallmaslar va ularning umumiy xossalari
 • 10. Metallar va ularning umumiy xossalari
 • II. Anarganik kimyo
 • 1. Oksidlar
 • 2. Asoslar
 • 3. Kislotalar
 • 4. Tuzlar
 • III. Organik kimyo
 • 1. Organik kimyoning asosiy tushunchalari
 • 2. Uglevodorodlar
 • 3. Kislorodli organik birikmalar
 • 4. Azotli organik birikmalar
 • 5. Karbosiklik birikmalar
 • 6. Geterosiklik birikmalar
 • Botanika 5-sinf
 • Botanika 6-sinf
 • Zoologiya 7-sinf
 • Odam va uning salomatligi 8-sinf
 • Biologiya 9-sinf
 • Umumiy biologiya (akademik litsey)
 • Present Simple vs Present Continuous
 • Past Simple vs Present Perfect
 • Past Simple vs Past Continuous
 • Past Simple vs Past Perfect
 • Future Tenses
 • Perfect vs Perfect Continuous
 • All types
 • Passive Voice
 • Modal Verbs
 • Conditionals/Wishes
 • Reported Speech
 • L’Article
 • Le nom et les préposition
 • Les adjectifs
 • Le Pronom
 • Verbes
 • Les autres
 • 6- sinf
 • 7-sinf O’zbekistoing tarixi.
 • 7-sinf Jahon tarixi
 • 8-sinf Jahon tarixi
 • 8-sinf O’zbekiston tarixi.
 • 9-sinf Jahon tarixi
 • 9-sinf O’zbekiston tarixi.
 • Jahon tarixi M. Lafasosov (akademik litsey)
 • Qamariddin Usmonov O’zbekiston tarixi I qism (akademik litsey)
 • Qamariddin Usmonov O’zbekiston tarixi II qism (akademik litsey)
 • Fonetika
 • Leksikologiya
 • Orfografiya
 • Til tarixi
 • Morfemika so’z yosalishi
 • Morfologiya
 • Sintaksis
 • Stilistika uslubiyat
 • Tinish belgilari punktuatsiya
 • 5-sinf
 • 6-sinf
 • 7-sinf
 • 8-sinf
 • 9-sinf
 • 1 kurs litsey
 • 2 kurs litsey
 • 3 kurs litsey
 • Kollej darsligi
 • Фонетика. Графика
 • Лексика
 • Фразеология
 • Морфология
 • - Имя существительное
 • - Имя прилагательное
 • - Глагол
 • - Причастие
 • - Деепричастие
 • - Имя числительное
 • - Местоимение
 • - Наречие. Слова категории состояния.
 • - Служебные части речи
 • Синтаксис и пунктуация
 • - Словосочетание
 • - Простое предложение
 • - Сложносочиненное предложение
 • - Сложноподчиненное предложение
 • - Бессоюзное сложное предложение
 • Теория литературы
 • Литературные направления
 • Русская литература
 • - Фольклор. Древнерусская литература
 • - А. С. Грибоедов
 • - А. С. Пушкин
 • - М. Ю. Лермонтов
 • - Н. В. Гоголь
 • - И. А. Гончаров
 • - И. С. Тургенев
 • - Н. А. Некрасов
 • - М. Е. Салтыков-Щедрин
 • - Ф. М. Достоевский
 • - А. Н. Островский
 • - Л. Н. Толстой
 • - А. П. Чехов
 • - Поэты «чистого искусства»
 • - Декаденты (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм)
 • - Реалисты начала 20 века: Бунин, Куприн, Андреев
 • - М. Горький (Алексей Максимович Пешков)
 • - А. А. Блок
 • - В. В. Маяковский
 • - С. А. Есенин
 • - А. А. Ахматова
 • - М. И. Цветаева
 • - Б. Л. Пастернак
 • - М. А. Булгаков
 • - Литература военных лет
 • - В.П. Астафьев
 • - В.Г. Распутин
 • - А.Г. Алексин
 • - Ю. Трифонов
 • - А. Твардовский
 • - „Лагерная” литература. А. Солженицын, А. Жигулин, В. Шаламов
 • - Поэты - шестидесятники. Барды.
 • - А. Толстой
 • - А. Платонов
 • - М. Шолохов
 • - В. Набоков
Ingliz tili

Xalqaro munosabatlar, savdo-sotiq, o’zaro hamkorlik hamda tadbirkorlikda ingliz tili asosiy aloqa vositasi hisoblanadi.
Ingliz tilini onlayn o’rganuvchilar uchun bu yerda barcha qulayliklar muhayyo.
Ingliz tili kurslari tayyorlovning barcha darajalarini qamrab oladi:
General English
*Elementary
*Pre-Intermediate
*Intermediate
*Upper-Intermediate
*Advanced
Maxsus Ingliz tili
Quyidagilarga tayyorlaydi:
*IELTS
*GMAT
Toshkent xalqaro universitetlariga kirish uchun tayyorlov:
*WIUT, MDIS, TPU

Nemis tili

Nemis tili dunyoda eng keng tarqalgan til sifatida mashhurdir.
U Yevropa Ittifoqi hamda qator xalqaro tashkilotlarlarning rasmiy tili sanaladi.
Siz nemis tilini o’rganish yoki uning darajasini oshirish, yoki mustaqil shug’ullanishni xohlaysizmi? Unda bizning saytimizga tashrif buyuring.

Fransuz tilini

Dunyoning 43 dan ortiq mamlakatlarida fransuz tilida gaplashiladi. Ko’pchilik esa bu tilni o’ta jozibali va go’zal til deb hisoblaydi.
Fransuz tili o’zining ommabopligi bilan xalqaro muloqot hamda ta’lim tili sifatida ingliz tilidan keyin ikkinchi o’rinni egallaydi.
Demak, tanlang. Fransuz tilini o’rganmoqchimisiz?
Unda maqsadlaringizni amalga oshirishga yaqindan ko’maklashuvchi bizning saytimizga xush kelibsiz!

Rus tili

Rus tili Yevroosiyo, Sharqiy Yevropa mamlakatlarining asosiy muloqot tili hisoblanib, BMT, YUNESKO va xalqaro tashkilotlarning oltita asosiy tillaridan biridir.
Bizning sayt rus tilini o’rganishda aniq maqsadli, samarali o’qitish usullarini Sizga taklif etadi.

Yangiliklar

Yangi 2014-2015 yil uchun qabul boshlandi.
02 dekabr 2015
Farzandingizga eng to'g'ri ta'limni biz beramiz!
02 dekabr 2015
"Profi Education" sizga dunyoni beradi!
02 dekabr 2015
Toshkent shahri, A.Navoi, 7-uy
Тел.: 249-20-01
Toshkent shahri, Beruniy 14А-uy (mo`ljal, "Afsona" savdo majmuasi)
Тел.: 244-66-06

Savolingiz bormi?
Quyidagi forma yordamida bizga murojaat qiling va biz albatta siz bilan bog`lanamiz